Logo

Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bu sözleşme Barış Mah, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, 41400 Gebze/Kocaeli adresinde Uluçınar VD 2061383308 vergi numarası ile faaliyet gösteren CEOTECH BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. (Bundan böyle sözleşmede FİRMA olarak anılacaktır.) (Alıcı ise bundan böyle sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şekil ve şartlarda imza altına alınmıştır.
İşbu Sözleşme’de MÜŞTERİ ve FİRMA ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. Taraflar işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler

MADDE 2 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.webofisin.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.webofisin.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ:

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından ....tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4-MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, Web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2 MÜŞTERİ, web sitesine ait yönetici panelinden, site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür.

3.3 MÜŞTERİ, FİRMA tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının FİRMA’ ya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, FİRMA ‘nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 5-FİRMA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 FİRMA, MÜŞTERİ’ nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yapıp, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

4.2 FİRMA, MÜŞTERİ’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 FİRMA, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4  Müşteri hazırlanan tasarım/yazılım’ ın kaynak kodlarını FİRMA yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.

MADDE 6-HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, sözleşme yapılacak yıl için belirlenen hosting ve alan adı ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, belge, veri,  doküman gibi kayıplardan FİRMA sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden FİRMA sorumlu tutulamaz.

5.4 FİRMA, özel ek yazılım hizmetini ücreti karşılığında MÜŞTERİ’ ye sağlar.

5.5 Hizmet bedeli FİRMA tarafından 1 yıl olarak sitede belirtilmiştir. Diğer yıllar için hosting ve hizmet bedeli FİRMA nın belirlediği yıllık fiyattan devam edecektir. Fiyatlarda değişiklik yapma hakkı FİRMA’dadır.

5.6 Hizmet bedeli’nin tamamı MÜŞTERİ tarafından kredi kartı ile veya FİRMA’ nın çalıştığı banka olan

Yapı Kredi Bankası,
Alıcı ismi: CEOTECH BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş
IBAN No: TR67 0006 7010 0000 0076 2336 17 havale veya eft ile ödenecektir.

5.7 Ödemelerin yapılmaması durumunda, FİRMA taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin kaç yıllık alındı ise “Domain Bedeli” kesilerek iade edilir.

MADDE 8 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

HER YERDEN ONLINE ULAŞACAĞINIZ WEB OFİSİNİZİ YAPAY ZEKAYLA OLUŞTURUN